ماندگارسازان آکسون

قیمت سرویس مشعل

قیمت سرویس مشعل

قیمت سرویس مشعل

در این مقاله قصد داریم الی به شناسایی راهکارهایی جهت سرویس و تعمیر مشعل موتورخانه بپردازیم. بر این اساس در ابتدا به بیان توضیحات مختصری در رابطه با مشعل موتورخانه خواهیم پرداخت بعد از آن مراحل تنظیم مشعل گازی را باره بررسی پیمان خواهیم داد  و در پیوسته نکاتی را جهت اتمام سرویس دوره ای ارائه خواهیم نمود.

به طور معمول مشعل با قصد ایجاد گرمایش مورد بهره‌گیری قرار می گیرد. گرد از بیشترین موارد به کارگیری مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها می باشد.

در تمامی دیگ های موجود در موتورخانه مشعل هایی با گنجایش کاری گوناگون باره بهره‌گیری پیمان می گیرند. نحوه عملکرد مشعل موتورخانه به طور کلی به این صورت است که از طریق ورودی، سوخت وارد شده و باعث ایجاد جرقه می شود و پس متعلق به به واسطه اخگر برپایی شده حرارت مورد دربایستن فراهم می گردد.

به طبع با تنظیم درست مشعل، می نا به کارایی بهتر آن و نیز بالا رفتن میزان بازدهی سیستم موتورخانه کمک زیادی نمود.

قیمت سرویس مشعل
قیمت سرویس مشعل

مراحل سرویس و تنظیم مشعل گازی موتورخانه

ما پیش‌تر در مقالاتی تحت عناوین “قیمت سرویس مشعل” و “ سرویس مشعل ” به جستار تعمیر مشعل پرداختیم و درباره هر یک از مشعل‌های گازی و گازوئیلی، به تفصیل مطالبی را بیان کردیم. توصیه می‌کنیم در این خصوص نگاهی به مقالات یادشده بیندازید.

در پیوستگی قصد داریم الی مراحل سرویس و تنظیم مشعل گازی موتورخانه را با شما در وسط بگذاریم.

قطع نمودن کلید اصلی برق ورودی به مشعل
باز نمودن درب مشعل به واسطه آچاری مناسب
باز نمودن مهره ماسوره یا مهره لوله ورود گاز به داخل مشعل و نیز شل نمودن دو شماره پیچ نگهدارنده لوله گاز که پس از شیر برقی در بدنه مشعل پیمان گرفته است
بیرون آوردن مجموعه لوله گاز، الکترود جرقه و الکترود یون شبکه احتراق و شل کردن پیچ روى بست الکترود جرقه و الکترود یون
تنظیم فاصله میان الکترود جرقه و شبکه احتراق و یا فاصله میان دو الکترود جرقه از هم در مدل هاى سایر دست کم تا ۳ میلی متر (به قصد جلوگیری از امکان جرقه زنی در بین الکترودها و تقسیم های فلزی)

در نظر داشته باشید که میله یونیزاسیون و بدنه مشعل نبایستی با هم در تماس باشند و دو میله زمین و میله یونیزاسیون نیز بایستی حائز فاصله هوایی ۳ تا ۵ میلی متر باشند.

بستن گردآور در محل خود، شل کردن پیچ قفل کننده به هدف تنظیم شبکه آفروختگی و تنظیم گردآور شبکه سوختن به کمک بادامک تنظیم شعله
سفت کردن پیچ قفل کننده بعد از تنظیم شعله، اقدام به متصل نمودن مشعل به برق ورودی و زدن استارت مشعل

در این مرحله به قصد تماشا میزان جریان عبورى و سنجش آن با آمپرنامی دستگاه، بایستی از یک دستگاه آمپرمتر انبری بهره‌گیری نموده و یکتا از سیم های تغذیه را داخل انبر قرار دهید.

اقدام به خاموش نمودن مشعل در صورت وجود مغایرت و نیز عیب یابی ریزبین (بررسی شفت الکتروموتور، دمنده و سرنوشت هاى گردنده)

قیمت سرویس مشعل

 

تنظیم مشعل گازی موتورخانه
تنظیم مشعل گازی موتورخانه

 

قیمت سرویس مشعل

شما هم اکنون می‌توانید با ثبت تقاضا خدمات مشعل از هزینه تعمیر مشعل در نهران مستحضر شوید
جهت ثبت تقاضا خدمات مشعل و هیتر و اطلاع از تعرفه تعمیر، کلیک کنید

قیمت سرویس مشعل

 

 

 تعمیر و سرویس مشعل موتورخانه

هنگامی که تصمیم بر این است الی نسبت به تعمیر و سرویس مشعل موتورخانه اقدام نمایید، احتیاج است الی برخی نکات را با دقت مورد پروا قرار دهید. عدم پروا به این نکات ممکن است باعث شود الی سرویس یا تعمیر به نحو کلان چهره نگیرد و حتی ممکن است که به بازبینی زمان آسیب های جدی تری به مشعل و حتی بخش های سایر موتورخانه وارد گردد.

نکته اول : شعله باید تنطیم باشد . اخگر باید به نحوی تنظیم شده که بین شعله و انتهای دیگ هیچ تماسی هستی نداشته باشد. برای این کار هستی شرایط پایین الزامی است :

راندمان دیگ و مشعل باید در بالاترین حد ممکن باشد
رعایت مرز استاندارد محصولات آفروختگی باید طبق استانداردهای موجود باشد
هوای آزاد در کمترین میزان ایمن بایستی با استانداردهای ملی تطابق داشته باشد

*در موتورخانه هایی با مشعل های گازوئیل سوز، نیاز است علاوه بر آن که غلظت محصولات برآفروختن اندازه گیری می شود، بر اساس استاندارد ملی پروسه آنالیز دود نیز صورت گیرد.

نکته دوم : مورد رسیدگی قرار دادن چگونگی درزبندی و یا نشتی دیگ و اصلاح آن در نیاز. همچنین اقدام به درزبندی منافذ سایر همانند گوشه ها-کناره ها محل نصب مشعل با به کارگیری چسب آلومینیوم یا خمیر دیگ

نکته سوم : اقدام به نصب دامپری پسندیده بر روی دودکش و نیز انسجام با مسئول موتورخانه در صورت بایستگی جایگزینی بعضی از دودکش ها

نکته چهارم : در صورت مثبت و یا صفر بودن مکش دودکش، بیچارگی است الی با دقت رسیدگی نمایید که مسیر دودکش دچار گرفتگی است یا خیر.

نکته پنجم : یون اخگر و جرقه زن را مورد رسیدگی قرار دیتا و در صورتی که نیاز به تعویض بود، حتما قبل از انجام این پیشه با رئیس تاسیسات ساختمان انسجام های لازم را اتمام داد.

نکته ششم : شعله توزیع کن و شعله پوش نیز بایستی رسیدگی شده و در صورت لزوم آن ها را جایگزینی نمایید.

قیمت سرویس مشعل

*در موتورخانه هایی با سوخت مشعل گازوییلی، بایستی به صورت چشمی کارکرد پمپ و نازل گازوئیل مورد بررسی قرار گیرد.

نکته هفتم : در زمان سرویس، رسیدگی لقی و نصب صحیح مشعل در محل خویش امری بایسته است. به هدف تنظیم مشعل موتورخانه، بایستی جهت اطمینان از برپایی و نیز تنظیم صحیح آن، حس كننده تنگنا گاز و هوا و رله باره بررسی قرار گیرد.

نکته هشتم : برای آن که بین گنجایش دیگ و مشعل هماهنگی وجود داشته باشد، احتیاج است از راه سنجش میزان مصرف اولیه گاز و میزان مصرف بهینه، میزان گاز ورودی مشعل بسته به احتیاج کاهش یا افزایش یابد. در چنین حالتی باید این را در نظر داشت که شعله به نوع ای باشد که با خاتمه دیگ در تماس نباشد و همچنین تقریبا از عهده پوشش دهی ۸۰ درصد درازا دیگ برآید.

نکته نهم : بعد از سپریدن تنطیمات اولیه دبی گاز یا گازوئیل، باید تنظیم دریچه هوا به گونه ای انجام شود که میزان CO در حالت نرمال (طبیعی) و استاندارد باشد و میزان هوای اضافه به کمترین حتماً برسد. (بهترین حالت برای این مقدار، زیر ۳۰ درصد خواهد بود).

در چهره عدم دسترسی به این نقطه از طریق تنظیم دریچه هوای مشعل، شما می توانید به چهره تدریجی دبی گاز یا گازوئیل و نیز دریچه هوا را تغییر دهید تا در نهایت نتیجه مد نظر حاصل شود.

نکته دهم : همواره از راه تهویه مناسب در موتورخانه بایستی به هدف سوختن هر چه بهتر مشعل، هوای بازپسین و دلخواه هستی داشته باشد.

نکته یازدهم : شیر قطع و وصل و فیلتر گاز در لوله کشی گاز مشعل بایستی با قطر لوله گاز در تناسب باشد. علاوه بر آن شیلنگ و اتصالات گاز مصرفی باید حائز تائیدیه شرکت ملی گاز و استاندارد باشد.

محل نصب قبلی باید کاملا پسندیده باشد. در واقع شیرگاز بایستی به مشعل کم و بیش بوده و کمینه شیلنگ متصل شده به مشعل باید حائز طول یک الی یک و نیم متر باشد و تقرب آن در حدی هم نبوده که برای نصب و یا سرویس مشعل مزاحمت به هستی آورد.

قیمت سرویس مشعل

نکته دوازدهم : در موعد سرویس بایستی گاز ورودی به موتورخانه از فشار کافی برخوردار باشد. در چهره تغذیه همهنگام دو یا چند مشعل از یک خط لوله گاز، به قصد یکسان بودن میزان جریان و نیز کنترل افت فشار گاز بیچارگی به نصب یک بالانسر می باشد.

نکته سیزدهم : برای برقراری اتصال وسط فیلتر و مشعل باید از شیلنگی محکم و منعطف بهره‌گیری شود. شلنگ باید به اندازه ای باشد که نه روی زمین افتاده و نه گرما و گرمای بدنه دیگ به آن بخورد و علاوه بر آن به هدف سرویس مشعل به راحتی بتوان به آن دسترسی داشت.

نکته چهاردهم : مطمئن شوید که در خارج از موتورخانه یک کلید قطع برق اضطراری هستی داشته باشد، الی در سررسید بروز خطری نظیر نشت گاز یا اثیر سوزی این امکان وجود داشته الی خیلی تند برای قطعی برق از خارج موتورخانه اقدام نمود.

علاوه بر آن مدارهای برقی بایستی طبق استانداردهای تعریف شده پیاده سازی شده و انجام موارد ایمنی نظیر برقراری اتصال زمین و كاركرد صحیح و مطمئن فیوزها و … نیز به صورت آرمانی چهره گرفته و رسیدگی شود.

نکته پانزدهم : بعد از اتمام عملیات سرویس، یک بار مشعل را خاموش و صریح نموده الی از کارکرد مطلوب آن اطمینان پیدا نمایید. این را به خاطر داشته باشید که در چهره مطلوب بودن شرایط سوختن هیچ گونه بو و دودی تماشا و استشمام نخواهد شد. از انگیزه ها کارکرد ناپسند مشعل می توان به  دود كردن مشعل، صدای بیش از کران مشعل، احساس تنگنا در موتورخانه، صریح نشدن مشعل و … اشاره نمود.

قیمت سرویس مشعل

یادآوری : سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه متعلق به جایی که کارکرد کلی سیستم گرمایشی را مورد تاثیر پیمان می دهد، از اهمیت گزیده تر ای برخودار است و بایستی حتما بدست یک فرد با تجربه و متخصص سپریدن شود، وگرنه شدنی است آسیبهای جدی به مشعل و سایر بخش‌های موتورخانه وارد گردد.

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه

قیمت سرویس مشعل

 

مشعل موتورخانه وسیله‌ای برای منتقل کردن نهایی سوخت مایع یا گاز به به اتفاق هوا، به اتاق اشتعال دیگ یا هر دستگاه سایر مصرف كننده سوخت و احتراق و كنترل آن است. که سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه زیاد مهم است .

كار اصلی و مهم مشعل ایجاد گرمایش و فرآوری حرارت است . و پركاربردترین بهره‌گیری مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور آفروختگی بویلرهاست.

در انواع مختلف دیگ‌های به‌کاربرده شده در موتورخانه‌ها مشعل‌هایی با ظرفیت‌های كاری متفاوت باره کاربرد پیمان می‌گیرذ.

نحوه پیشه مشعل

نحوه كار مشعل موتورخانه به این صورت است كه با پاشش سوخت (عمدتا گاز یا گازوییل) از طریق ورودی و ایجاد جرقه، حرارت باره نیاز را به صورت شعله برپایی می‌کند.

در سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه تنظیم درست مشعل، باعث بهتر شدن کارایی آن و افزایش بازدهی سیستم موتورخانه می‌شود.

هم‌چنین هرچه عیب‌یابی مشعل موتورخانه اددقت بیشتر  انجام شود و در اثناء سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه ، راه‌کارهای مناسب‌تری اتخاذ شود، مدت سررسید استفاده از مشعل، بالا رفته  و هم‌زمان، کارایی سیستم اغلب می‌شود.

 

قیمت سرویس مشعل

 

مراحل سرویس وتنظیم مشعل موتورخانه و آلت آن
یک دستگاه مشعل گازسوز
آچار آلن در اندازه‌هاى متفاوت
آچار بست در اندازه‌هاى مختلف
آوومتر (آمپرمتر انبرى).
مراحل تنظیم مشعل گازی موتورخانه

در ابتدای پیشه سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه کلید اصلى برق ورودى به مشعل موتورخانه را قطع می‌کنیم. در قدم بعد، با یک آچار مناسب در مشعل را بازکرده .

و پس متعلق به مهره ماسوره یا مهره لوله ورود گاز به تو مشعل را مفتوح کرده و دو شماره پیچ نگه‌دارنده لوله گاز را که پس از شیربرقى در بدنه مشعل پیمان دارد شل می‌کنیم.

مراحل بعدی تنظیم

لوله‌گاز، الکترود جرقه و الکترود یون شبکه احتراق را بیرون کرده و پیچ روى بست الکترود جرقه و الکترود یون را شل می‌کنیم.
در مرحله پس فاصله بین الکترود جرقه و شبکه برآفروختن و یا فاصله بین دوالکترود جرقه از هم در مدل‌هاى سایر را دست کم ۳ میلی‌متر تنظیم می‌کنیم.

 

قیمت سرویس مشعل

 

 تنظیم شعله مشعل موتورخانه

در زمان تعمیر موتورخانه و شوفاژ  برای سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه تنظیم شعله باید به شکلی صورت‌گیرد كه گواه هیچ برخوردی بین اخگر و انتهای دیگ نباشیم.

این شغل باید در نقطه‌ای كه دیگ و مشعل در بالاترین بی گمان راندمان خود پیمان گرفته‌اند، چهره بگیرد و حد استاندارد محصولات برآفروختن مطابق با استانداردهای موجود رعایت شود.

هم‌چنین هوای اضافه در كمترین اندازه ایمن آن مطابق با استانداردهای ملی قرار داشته باشد.

در موتورخانه‌هایی كه مشعل به کار رفته در آن ها، از گونه گازوییل سوز است، بایستی علاوه بر اندازه‌گیری غلظت محصولات احتراق، فرآیند آنالیز دود نیز مطابق استاندارد ملی، اتمام شود.

وضعیت درزبند

در سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه باید وضعیت درزبندی و یا نشتی دیگ باره مطالعه  قرارگیرد و در صورت امكان اصلاح شود.

درزبندی دیگر منافذ همانند اطراف محل نصب مشعل هم در چهره امكان با چسب آلومینیوم یا خمیر دیگ گرفته شود.

نصب دامپر

قیمت سرویس مشعل

نصب دامپر پسندیده روی دودكش، در صورت امكان پیشنهاد می‌شود. بنا به توصیه، درصورتی که جایگزینی قسمتی از دودكش لزامی باشد، باید این كار با هماهنگی مسؤول موتورخانه اتمام پذیرد.

مکش دودکش

درصورتی‌كه مكش دودكش مثبت یا صفر باشد، بایو مورد بازدید پیمان گیرد و از عدم گرفتگی گذرگاه دودكش اطمینان حاصل کرد.

بازبینی دقیق یون شعله و جرقه‌زن و در صورت لزوم جایگزینی آن با انسجام مسوول تاسیسات ساختمان.
بازبینی اخگر پخش‌كن و شعله پوش و تنظیم آنها در چهره نیاز.

 

 

سرویس و تنظیم مشعل موتورخانه

ایجاد تطابق میان گنجایش دیگ و مشعل

برای برپایی تطابق نسبی وسط ظرفیت دیگ و مشعل، با سنجش مقدار مصرف اولیه گاز و مقدار مصرف بهینه به دست آمده، مقدار گاز ورودی مشعل به صورت متناسب كم یا زیاد شود.

در این حالت پروا شود که شعله به ته‌دیگ نخورده و حتی الامكان 80 درصد درازا دیگ را بپوشاند.

نکته: که هوای بازپسین و كافی برای سوختن مناسب مشعل باید دائم با تهویه مناسب در موتورخانه هستی داشته باشد.

توصیه مهم در لوله‌کشی گاز

توصیه می‌شود در لوله‌كشی گاز مشعل از شیرقطع و وصل و فیلتر گاز متناسب با قطر لوله‌گاز بهره‌گیری شود.

هم‌چنین شلنگ و اتصالات گاز مصرفی بایستی باره تائید شركت ملی گاز و استاندارد باشد.

مناسب بودن محل نصب

از مناسب بودن محل نصب پیشین اطمینان پیدا کنید. به این قصد محل نصب شیرگاز باید نزدیك به مشعل و به گونه‌ای باشد.

كه حداكثر با یك شیلنگ به درازا یک الی یک‌ونیم‌متر به مشعل وصل شده باشد و آنقدر هم نزدیك نباشد كه مزاحمتی برای نصب و یا سرویس مشعل ایجاد کند.( نگهداری و سرویس موتورخانه)

قیمت سرویس مشعل

 

 

قیمت سرویس مشعل

عیب یابی سیستم موتورخانه
هزینه نصب پکیج و رادیاتور
هزینه نصب پکیج
تعمیر و سرویس مشعل
قیمت سرویس مشعل در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *