نویسنده : admin
موضوع :
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
نویسنده : admin
موضوع : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

ضرورت و نمونه چک لیست مرتبط با برق،موتورخانه و تاسیسات   در مبحث تعمیر و نگهداری موتور خانه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برای کنترل و اطمینان از عملکرد قطعات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی که جز شاخه های اصلی مهندسی برق و مکانیکی دسته بندی می شوند و هم چنین برای انجام برخی فرآیندها در موتور خانه و در حوزه سیستم های حرارتی و برودتی که منجر به افزایش طول عمر و کنترل پذیری ادواتی مانند بویلرها،دیگهای آب گرم،مشعلها،الکترو...

نویسنده : admin
موضوع :
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
نویسنده : admin
موضوع : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

تعمیر موتورخانه دیدگاه مهندسی در تعمیر و نگهداری تاسیسات پس از فرآیند و پروسه طراحی موتورخانه و تاسیسات یک مجتمع یا کارخانه اولویت تعمیر و نگهداری موتورخانه و تاسیسات از مهمترین بخش ها در نحوه رفتار تجهیزات و میزان هزینه‌های ناشی از سرویس تعمیر و نگهداری خواهد داشت. ممکن است بخشی از هزینه ها و پیش نیازهای یک فرایند تعمیر و نگهداری اصولی از دید برخی افراد هزینه‌های غیرضروری برداشت شود ولی در جامعه مهندسی برق و مکانیک و افراد مجرب تامین...

نویسنده : admin
موضوع :
۱۴۰۰/۰۳/۱۵
نویسنده : admin
موضوع : ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

دیدگاه مهندسی درباره موتورخانه و تاسیسات دیدگاه مهندسی درباره موتورخانه و تاسیسات   موتورخانه های ساختمانی و صنعتی به عنوان مرکز اصلی و قلب تپنده یک مجموعه می باشد و هرگونه تعمیرات و نگهداری اصولی و یا غیر اصولی در بازه زمانی کوتاه مدت پیامد های مثبت یا منفی را در تجهیزات ات و عملکرد موتورخانه و تاسیسات زیرساخت نمایان می سازد . بنابراین یک دیدگاه مهندسی درباره تعمیر و نگهداری اصولی در موتورخانه های فرعی و مرکزی توسط داده‌های آماری از زمان طراحیها گزارشات سالیانه...