تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

سختی گیرهای الکترونیکی مغناطیسی

برای پکیج و لوله تا سایز ۱ اینچ با ۱ماژول و ۲ خروجی

قیمت ۱۱۶۰۰۰۰تومان