ماندگارسازان آکسون

شركت ماندگارسازان آكسون

 

شركت ماندگار سازان آكسون، فعال در زمينه خدمات فني، مهندسي و مديريتي با سرمايه انساني مجرب متشكل از
مهندسين متخصص و تكنسين هاي فني در انواع گرايش هاي مهندسي جهت طراحي، نظارت، اجرا و نگهداري سيستم
ها بشرح ذيل آماده همكاري مي باشد.

1-تاسيسات الكتريكي: برق فشار قوي و متوسط، برق صنعتي، ساختماني و اضطراري، سيستم هاي اتوماسيون هوشمند،
دوربين مداربسته، اعالم و اطفا حريق، شبكه و متودهاي بهينه ساز، آسانبر و پله برقي

2-تاسيسات مكانيكي: انواع سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي، سيستم هاي تهويه مطبوع و تحت پروتكل، گازرساني،
آب رساني و موتورخانه، نيروگاه هاي تركيبي

3-طراحي، اجرا و نظارت بر پروژه هاي نيروگاهي، پروژه ها با تكنولوژي پيشرفته، خطوط توليد كارخانجات صنعتي

4-ساختمان، محوطه سازي، فضاي سبز و خدمات عمومي: عمليات هاي عمراني و معماري، خدمات شهري و عمومي،
تامين نيرو و حفاظت پيراموني